Tác phẩm của sinh viên

Truyện tranh "Dự án đặc biệt"

Truyện tranh "Dự án đặc biệt"

Một tác phẩm được sáng tác bởi sinh viên Đại học FPT Cần Thơ

Bộ truyện "The Dream" - Khi ước mơ không thành hình

Bộ truyện "The Dream" - Khi ước mơ không thành hình

Tác phẩm "The Dream" được sáng tác bởi nhóm sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ Đại học FPT Cần Thơ.

Truyện tranh "Lá Thư Âm Phủ"

Truyện tranh "Lá Thư Âm Phủ"

Một tác phẩm được sáng tác bởi sinh viên chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ Trường Đại học FPT Cần Thơ.