Tác phẩm của sinh viên

Truyện tranh "Lá Thư Âm Phủ"

Truyện tranh "Lá Thư Âm Phủ"

Một tác phẩm được sáng tác bởi sinh viên chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ Trường Đại học FPT Cần Thơ.