Klee

Klee - Dương Thanh Thảo

 

 

Đây là đã truyền cảm hứng trong việc tạo ra các sản phẩm của mình. Klee là một nhân vật trong game Geshin Impact và đây cũng là nhân vật em thích nhất. Vì Klee vô cùng đáng yêu. 

 

Dương Thanh Thảo  

 

 

Tin tức Liên quan