Bỗng dưng muốn khóc

Bỗng dưng muốn khóc - Lâm Ngọc Như

 

 

"Bỗng dưng muốn khóc" là một bộ phim đã truyền cho mình một nguồn cảm hứng để tạo ra tác phẩm này. Đây là một phần tuổi thơ mà mình muốn chia sẻ với mọi người và mình đã dùng tên bộ phim để đặt cho tác phẩm.

 

Lâm Ngọc Như  

 

 

Tin tức Liên quan