Xử nữ

Xử nữ - Trần An Khương - K14 FUCT

 

 

Tác phẩm được thực hiện trong thời gian học môn Visual Effect (nguyên lí đồ hoạ). Bài tập lần này của mình là dùng những dấu chấm để tạo ra hình ảnh. Nhóm mình có đề tài là Cung Hoàng Đạo và cung hoàng đạo của mình là Xử Nữ. Cung Xử nữ là những người có tính cách cầu toàn, thông minh, tỉ mỉ, cẩn thận,… Còn cung hoàng đạo của bạn thì sao?

 

Trần An Khương  

Tin tức Liên quan