các Ngành Đào Tạo

Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới.

VÌ SAO HƠN 35.000 SINH VIÊN LỰA CHỌN ĐH FPT?

100% Sinh viên được nhà tuyển dụng chào đón
100% Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
100% Sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường quốc tế
19% Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
10%Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
5% Sinh viên khởi nghiệp ngay từ khi còn đi học

Tuyển sinh

Câu hỏi

Ngược thời gian tìm về "Hovilo Dạ Vũ"
Ngược thời gian tìm về "Hovilo Dạ Vũ"
Hành trình đi tìm 06 mảnh ghép bức họa Cóc Vàng || Lễ Tôn Vinh FPTU Cần Thơ
Hành trình đi tìm 06 mảnh ghép bức họa Cóc Vàng || Lễ Tôn Vinh FPTU Cần Thơ
Trải nghiệm và bắt nhanh cảm xúc dân trường F ngày đầu quay lại Hovilo || Đại học FPT Cần Thơ
Trải nghiệm và bắt nhanh cảm xúc dân trường F ngày đầu quay lại Hovilo || Đại học FPT Cần Thơ
Buổi training xe tự hành tại FPTU Cần Thơ
Buổi training xe tự hành tại FPTU Cần Thơ
Xứ Hovilo này chill phết! || Đại học FPT Cần Thơ
Xứ Hovilo này chill phết! || Đại học FPT Cần Thơ