Gần 15.000 học sinh đến tham quan, chơi và trải nghiệm tại Experience Day 2024
Gần 15.000 học sinh đến tham quan, chơi và trải nghiệm tại Experience Day 2024
Lễ Nhập môn Du lịch - Khách sạn K18 Đại học FPT Cần Thơ tại Vũng Tàu
Lễ Nhập môn Du lịch - Khách sạn K18 Đại học FPT Cần Thơ tại Vũng Tàu
Chương trình giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học FPT Cần Thơ và Trường Đại học Myongji Hàn Quốc
Chương trình giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học FPT Cần Thơ và Trường Đại học Myongji Hàn Quốc
Lễ bàn giao & Khánh thành lớp học tiếng Hàn thông minh Klass
Lễ bàn giao & Khánh thành lớp học tiếng Hàn thông minh Klass