Ngược thời gian tìm về "Hovilo Dạ Vũ"
Ngược thời gian tìm về "Hovilo Dạ Vũ"
Hành trình đi tìm 06 mảnh ghép bức họa Cóc Vàng || Lễ Tôn Vinh FPTU Cần Thơ
Hành trình đi tìm 06 mảnh ghép bức họa Cóc Vàng || Lễ Tôn Vinh FPTU Cần Thơ
Trải nghiệm và bắt nhanh cảm xúc dân trường F ngày đầu quay lại Hovilo || Đại học FPT Cần Thơ
Trải nghiệm và bắt nhanh cảm xúc dân trường F ngày đầu quay lại Hovilo || Đại học FPT Cần Thơ
Buổi training xe tự hành tại FPTU Cần Thơ
Buổi training xe tự hành tại FPTU Cần Thơ