Tin tức ngành học

Mã ngành Ngôn ngữ Hàn tại Đại học FPT Cần Thơ

Mã ngành Ngôn ngữ Hàn tại Đại học FPT Cần Thơ

Mã ngành Ngôn ngữ Hàn Đại học FPT Cần Thơ là gì? Chúng ta cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Học Ngôn ngữ Hàn ra làm gì? Xu hướng ngành năm 2022

Học Ngôn ngữ Hàn ra làm gì? Xu hướng ngành năm 2022

Học Ngôn ngữ Hàn ra làm gì? Xu hướng ngành năm 2022. Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ timg hiểu thông tin này nhé!

Ngành Ngôn ngữ Hàn xét tuyển những môn nào? Tuyển sinh năm 2022

Ngành Ngôn ngữ Hàn xét tuyển những môn nào? Tuyển sinh năm 2022

Ngành Ngôn ngữ Hàn xét tuyển những môn nào? Tuyển sinh 2022. Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Học phí ngành Ngôn ngữ Nhật tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022

Học phí ngành Ngôn ngữ Nhật tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022

Học phí ngành Ngôn ngữ Nhật tại Đại học Cần Thơ năm 2022 là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin này nhé!

Mức lương của ngành Ngôn ngữ Nhật mới nhất

Mức lương của ngành Ngôn ngữ Nhật mới nhất

Mức lương của ngành Ngôn ngữ Nhật là bao nhiêu? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Học Ngôn ngữ Anh ra làm gì?

Học Ngôn ngữ Anh ra làm gì?

Học ngành Ngôn ngữ Anh ra làm gì? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu về chuyên ngành này nhé!

Học phí ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022

Học phí ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022

Học phí ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022 là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu thông tin này nhé!

Mã ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT Cần Thơ

Mã ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT Cần Thơ

Mã ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT Cần Thơ là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông tin này nhé!

Mức lương Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành mới nhất

Mức lương Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành mới nhất

Mức lương Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là bao nhiêu? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Chương trình đào tạo Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình đào tạo Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình đào tạo Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học FPT Cần Thơ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông tin này nhé!

Học phí Kinh doanh quốc tế tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022

Học phí Kinh doanh quốc tế tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022

Học phí chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học FPT Cần Thơ là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin này nhé!

Mức lương của chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Mức lương của chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Mức lương của chuyên ngành Kinh doanh quốc tế là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chuyên ngành này tại Đại học FPT Cần Thơ nhé!

Truyền thông đa phương tiện là gì?

Truyền thông đa phương tiện là gì?

Truyền thông đa phương tiện là gì? Chúng ta cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

An toàn thông tin học gì? Chương trình đào tạo An toàn thông tin Đại học FPT

An toàn thông tin học gì? Chương trình đào tạo An toàn thông tin Đại học FPT

An toàn thông tin học gì? Cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu chương trình đào tạo An toàn thông tin Đại học FPT có gì thú vị nhé!

Kỹ thuật phần mềm lương bao nhiêu? Cơ hội nghề nghiệp Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm lương bao nhiêu? Cơ hội nghề nghiệp Kỹ thuật phần mềm

Tốt nghiệp Kỹ thuật phần mềm lương bao nhiêu? Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm như thế nào? Cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu nhé!

Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào tại Đại học FPT?

Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào tại Đại học FPT?

Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào tại Đại học FPT Cần Thơ? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin này nhé!

Mức lương trung bình của ngành Quản trị kinh doanh

Mức lương trung bình của ngành Quản trị kinh doanh

Mức lương trung bình của ngành Quản trị kinh doanh là bao nhiêu? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Lương của chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện là bao nhiêu?

Lương của chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện là bao nhiêu?

Lương của chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện là bao nhiêu? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu về thông tin này nhé!

Học ngành Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam có dễ xin việc?

Học ngành Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam có dễ xin việc?

Học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam có dễ xin việc không. Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin của chuyên ngành này nhé!

Thiết kế đồ họa là gì? Tất tần tật về Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là gì? Tất tần tật về Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là gì? Tất tần tật về Thiết kế đồ hoạ. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về chuyên ngành này tại Đại học FPT Cần Thơ nhé!

Học phí Thiết kế đồ họa tại FPT năm 2022 là bao nhiêu?

Học phí Thiết kế đồ họa tại FPT năm 2022 là bao nhiêu?

Học phí Thiết kế đồ hoạ tại Đại học FPT Cần Thơ năm 2022 là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chuyên ngành này nhé!