Infinite

Infinite - Huỳnh Khắc Huy - K17 FUCT

 

 

Bức tranh được lấy cảm hứng từ tam giác Penrose trên nền chất liệu từ game Monument Valley mang đến một hiệu ứng thị giác về không gian mở và dường như là một vòng lập dài vô tận. Với ý nghĩa: " Đôi khi chúng ta lại lạc lõng, cô lập trong chính thứ gọi là hão huyền."

 

Huỳnh Khắc Huy  

 

Tin tức Liên quan