Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới..

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Công nghệ ô tô số

Công nghệ ô tô số

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị DV du lịch & lữ hành

Quản trị DV du lịch & lữ hành

Tài chính

Tài chính

Logistics & Chuỗi cung ứng toàn cầu

Logistics & Chuỗi cung ứng toàn cầu

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc