Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới..

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

An toàn & Bảo mật thông tin

An toàn & Bảo mật thông tin

IoT (Internet of Things)

IoT (Internet of Things)

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Lập trình ô tô

Lập trình ô tô

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị DV du lịch & lữ hành

Quản trị DV du lịch & lữ hành

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn

Ngôn ngữ Hàn