Hoang du

Hoang du - Đinh Bảo Thịnh - K17 FUCT

 

 

Tác phẩm này có tên là “Hoang du”. Bức tranh diễn tả một căn nhà thập niên 60 bị hoang du hoá, trở nên lạc hậu và bị thay thế bởi cây cỏ và những căn nhà hiện đại. Ý nghĩa của bức tranh là: "Vạn vật sẽ mãi mãi thay đổi, sẽ hoang du, điêu tàn theo thời gian.

 

Đinh Bảo Thịnh  

Tin tức Liên quan