TRẮC NGHIỆM
TÍNH CÁCH
MBTI
MBTI – Myers-Briggs Type Indicator

Bài trắc nghiệm tính cách sử dụng một loạt các câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, tính cách và cách con người nhận thức thế giới bên ngoài, cách con người đưa ra những quyết định đối với một vấn đề nào đó.

Trắc nghiệm tính cách được phát triển dựa trên nền tảng tâm lý học, nên nó có tính chính xác khá cao và đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Thông qua đó nó giúp con người ta hiểu rõ bản thân và những người khác và tìm được công việc phù hợp với mình.