Lịch sự kiện

Talkshow Định vị và xây dựng thương hiệu cá nhân
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-dinh-vi-va-xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan
Talkshow Định vị và xây dựng thương hiệu cá nhân
Workshop Kỹ năng Quản lý Công việc
https://cantho.fpt.edu.vn/workshop-ky-nang-quan-ly-cong-viec
Workshop Kỹ năng Quản lý Công việc
Đêm nhạc chào năm học mới
https://cantho.fpt.edu.vn/dem-nhac-chao-nam-hoc-moi
Đêm nhạc chào năm học mới
Talkshow Trí tuệ Nhân tạo - Bài học từ Công nghệ
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-tri-tue-nhan-tao-bai-hoc-tu-cong-nghe
Talkshow Trí tuệ Nhân tạo - Bài học từ Công nghệ
TALKSHOW VIRAL VIDEO
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-viral-video
TALKSHOW VIRAL VIDEO
Ngày hội Toán học mở Cần Thơ 2020
https://cantho.fpt.edu.vn/ngay-hoi-toan-hoc-mo-can-tho-2020
Ngày hội Toán học mở Cần Thơ 2020
Cuộc thi Res-Fes 2020
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-res-fes-2020
Cuộc thi Res-Fes 2020
WORKSHOP: HIỂU VỀ LÀN DA - BÍ QUYẾT CHĂM SÓC VÀ GÌN GIỮ NÉT ĐẸP THANH XUÂN
https://cantho.fpt.edu.vn/workshop-hieu-ve-lan-da-bi-quyet-cham-soc-va-gin-giu-net-dep-thanh-xuan
WORKSHOP: HIỂU VỀ LÀN DA - BÍ QUYẾT CHĂM SÓC VÀ GÌN GIỮ NÉT ĐẸP THANH XUÂN
Chung kết Miss FPTU Cần Thơ
https://cantho.fpt.edu.vn/chung-ket-miss-fptu-can-tho
Chung kết Miss FPTU Cần Thơ
𝗖𝗨𝗢̣̂𝗖 𝗧𝗛𝗜 𝗔̉𝗡𝗛/𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 “𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗼𝗳 𝗟𝗜𝗕”
https://cantho.fpt.edu.vn/-----
𝗖𝗨𝗢̣̂𝗖 𝗧𝗛𝗜 𝗔̉𝗡𝗛/𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 “𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗼𝗳 𝗟𝗜𝗕”