Lịch sự kiện

Vòng thử thách khu vực Vietnam Open Robotics Challenge 2023
07/01/2024
https://cantho.fpt.edu.vn/vong-thu-thach-khu-vuc-vietnam-open-robotics-challenge-2023
Vòng thử thách khu vực Vietnam Open Robotics Challenge 2023
Hội thảo AI & ChatGPT với giáo dục THPT trong kỷ nguyên số
10/12/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/hoi-thao-ai-chatgpt-voi-giao-duc-thpt-trong-ky-nguyen-so-1
Hội thảo AI & ChatGPT với giáo dục THPT trong kỷ nguyên số
Lễ khai giảng K19 & Lễ khánh thành tòa nhà Alpha
7/5/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/le-khai-giang-k19-le-khanh-thanh-toa-nha-alpha
Lễ khai giảng K19 & Lễ khánh thành tòa nhà Alpha
Vòng chung kết cuộc thi Đấu trường tư duy 2023
7/5/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/vong-chung-ket-cuoc-thi-dau-truong-tu-duy-2023
Vòng chung kết cuộc thi Đấu trường tư duy 2023
Kỳ thi học bổng Đại học FPT 2023
7/5/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/ky-thi-hoc-bong-dai-hoc-fpt-2023
Kỳ thi học bổng Đại học FPT 2023
International Day - FPTU Can Tho
5/3/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/international-day-fptu-can-tho
International Day - FPTU Can Tho
Trải nghiệm Gian tư vấn hướng nghiệp Đại học FPT Cần Thơ
5/3/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/trai-nghiem-gian-tu-van-huong-nghiep-dai-hoc-fpt-can-tho
Trải nghiệm Gian tư vấn hướng nghiệp Đại học FPT Cần Thơ
Livestream F-Talk: Chọn ngành cùng chuyên gia số thứ 1
22/02/2023
https://cantho.fpt.edu.vn/livestream-f-talk-chon-nganh-cung-chuyen-gia-so-thu-1-1
Livestream F-Talk: Chọn ngành cùng chuyên gia số thứ 1
Lễ Tốt nghiệp Đại học FPT Cần Thơ 2022
16/10/2022
https://cantho.fpt.edu.vn/le-tot-nghiep-dai-hoc-fpt-can-tho-2022
Lễ Tốt nghiệp Đại học FPT Cần Thơ 2022
Đêm Chung kết Miss FPTU Cần Thơ 2022
16/10/2022
https://cantho.fpt.edu.vn/dem-chung-ket-miss-fptu-can-tho-2022-1
Đêm Chung kết Miss FPTU Cần Thơ 2022