Lịch sự kiện

Chương trình học bổng tài năng "FPT University Talent Show 2020"
https://cantho.fpt.edu.vn/chuong-trinh-hoc-bong-tai-nang-fpt-university-talent-show-2020
Chương trình học bổng tài năng "FPT University Talent Show 2020"
Cuộc thi ảnh online "Trường tôi thế đấy!"
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-anh-online-truong-toi-the-day
Cuộc thi ảnh online "Trường tôi thế đấy!"
Chương trình Hiến máu tình nguyện
https://cantho.fpt.edu.vn/chuong-trinh-hien-mau-tinh-nguyen
Chương trình Hiến máu tình nguyện
Cuộc thi WallArt Design 2019 - Draw Your Dreams
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-wallart-design-2019-draw-your-dreams
Cuộc thi WallArt Design 2019 - Draw Your Dreams
Chương trình hướng nghiệp "Khám phá sức mạnh bản thân - Lập kế hoạch vào đời"
https://cantho.fpt.edu.vn/chuong-trinh-huong-nghiep-kham-pha-suc-manh-ban-than-lap-ke-hoach-vao-doi-1
Chương trình hướng nghiệp "Khám phá sức mạnh bản thân - Lập kế hoạch vào đời"
Talkshow "Làm chủ cảm xúc, làm chủ hạnh phúc và thành công"
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-lam-chu-cam-xuc-lam-chu-hanh-phuc-va-thanh-cong
Talkshow "Làm chủ cảm xúc, làm chủ hạnh phúc và thành công"
Cuộc thi FPT Edu Hackathon 2019
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-fpt-edu-hackathon-2019
Cuộc thi FPT Edu Hackathon 2019
Cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2020
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-miss-fptu-can-tho-2020
Cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2020
Talkshow "Kỹ năng thể hiện bản thân và giao lưu với nhà tuyển dụng"
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-ky-nang-the-hien-ban-than-va-giao-luu-voi-nha-tuyen-dung
Talkshow "Kỹ năng thể hiện bản thân và giao lưu với nhà tuyển dụng"
Happy Women’s Day 2019
https://cantho.fpt.edu.vn/happy-womens-day-2019
Happy Women’s Day 2019