Lịch sự kiện

WORKSHOP “TÔI LÀ NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH”
https://cantho.fpt.edu.vn/workshop-toi-la-nguoi-dan-chuong-trinh
WORKSHOP “TÔI LÀ NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH”
Workshop LEADERSHIP DEVELOPMENT - CƠ HỘI TRAU DỒI KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
https://cantho.fpt.edu.vn/workshop-leadership-development-co-hoi-trau-doi-ky-nang-lanh-dao
Workshop LEADERSHIP DEVELOPMENT - CƠ HỘI TRAU DỒI KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
TALKSHOW CÔNG DÂN TOÀN CẦU – TỰ TIN BƯỚC RA THẾ GIỚI
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-cong-dan-toan-cau--tu-tin-buoc-ra-the-gioi
TALKSHOW CÔNG DÂN TOÀN CẦU – TỰ TIN BƯỚC RA THẾ GIỚI
TALKSHOW KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-ky-nang-thuyet-trinh-va-noi-truoc-cong-chung
TALKSHOW KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
Ngày hội Việc làm và Kết nối Doanh nghiệp 2020
https://cantho.fpt.edu.vn/ngay-hoi-viec-lam-va-ket-noi-doanh-nghiep-2020
Ngày hội Việc làm và Kết nối Doanh nghiệp 2020
“YÊU” - ĐÊM NHẠC LÃNG MẠN NƠI HẸN HÒ CỦA NHỮNG TÂM HỒN YÊU THƯƠNG
https://cantho.fpt.edu.vn/yeu-dem-nhac-lang-man-noi-hen-ho-cua-nhung-tam-hon-yeu-thuong
“YÊU” - ĐÊM NHẠC LÃNG MẠN NƠI HẸN HÒ CỦA NHỮNG TÂM HỒN YÊU THƯƠNG
LỚP TIẾNG NÓI SÂN KHẤU VÀ KỸ NĂNG DIỄN XUẤT CƠ BẢN
https://cantho.fpt.edu.vn/lop-tieng-noi-san-khau-va-ky-nang-dien-xuat-co-ban
LỚP TIẾNG NÓI SÂN KHẤU VÀ KỸ NĂNG DIỄN XUẤT CƠ BẢN
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU TRONG SINH VIÊN
https://cantho.fpt.edu.vn/ky-nang-nghien-cuu-khoa-hoc--phat-trien-nang-luc-nghien-cuu-trong-sinh-vien
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU TRONG SINH VIÊN
KỸ NĂNG XỬ LÝ HÌNH ẢNH CƠ BẢN – KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG “NHIẾP ẢNH GIA” TƯƠNG LAI
https://cantho.fpt.edu.vn/ky-nang-xu-ly-hinh-anh-co-ban--khoa-hoc-danh-cho-nhung-nhiep-anh-gia-tuong-lai
KỸ NĂNG XỬ LÝ HÌNH ẢNH CƠ BẢN – KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG “NHIẾP ẢNH GIA” TƯƠNG LAI
Talkshow Định vị và xây dựng thương hiệu cá nhân
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-dinh-vi-va-xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan
Talkshow Định vị và xây dựng thương hiệu cá nhân