Lịch sự kiện

Hội trại Đại học FPT Cần Thơ
https://cantho.fpt.edu.vn/hoi-trai-dai-hoc-fpt-can-tho
Hội trại Đại học FPT Cần Thơ
Lớp Nghệ thuật nhiếp ảnh
https://cantho.fpt.edu.vn/lop-nghe-thuat-nhiep-anh
Lớp Nghệ thuật nhiếp ảnh
Talkshow "Body Shaming - Bạn đã từng?"
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-body-shaming-ban-da-tung
Talkshow "Body Shaming - Bạn đã từng?"
Lớp tập huấn Kỹ năng nhận thức và thể hiện bản thân
https://cantho.fpt.edu.vn/lop-tap-huan-ky-nang-nhan-thuc-va-the-hien-ban-than
Lớp tập huấn Kỹ năng nhận thức và thể hiện bản thân
Talkshow Beauty and Spa
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-beauty-and-spa
Talkshow Beauty and Spa
Khoá học Sketchnote - Diễn đạt thông tin bằng hình ảnh
https://cantho.fpt.edu.vn/khoa-hoc-sketchnote-dien-dat-thong-tin-bang-hinh-anh
Khoá học Sketchnote - Diễn đạt thông tin bằng hình ảnh
Khóa học MOSWC 2021
https://cantho.fpt.edu.vn/khoa-hoc-moswc-2021
Khóa học MOSWC 2021
Workshop LEADERSHIP DEVELOPMENT - CƠ HỘI TRAU DỒI KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
https://cantho.fpt.edu.vn/workshop-leadership-development-co-hoi-trau-doi-ky-nang-lanh-dao
Workshop LEADERSHIP DEVELOPMENT - CƠ HỘI TRAU DỒI KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
TALKSHOW CÔNG DÂN TOÀN CẦU – TỰ TIN BƯỚC RA THẾ GIỚI
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-cong-dan-toan-cau--tu-tin-buoc-ra-the-gioi
TALKSHOW CÔNG DÂN TOÀN CẦU – TỰ TIN BƯỚC RA THẾ GIỚI
TALKSHOW KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-ky-nang-thuyet-trinh-va-noi-truoc-cong-chung
TALKSHOW KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG