Câu lạc bộ

Một trong những "đặc sản" của Đại học FPT đó là có rất nhiều CLB ở nhiều lĩnh vực khác nhau để sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo và chia sẻ cùng nhau về đam mê, định hướng của mình.

CLB Tiếng Anh

CLB Tiếng Anh

CLB F-Voice

CLB F-Voice

CLB Dance- Afterhours

CLB Dance- Afterhours

CLB Kinh tế

CLB Kinh tế

CLB Vovinam FPT

CLB Vovinam FPT

CLB F-Coder

CLB F-Coder

CLB F-Art

CLB F-Art

CLB F-Decor

CLB F-Decor

CLB WEGO

CLB WEGO

CLB Cờ

CLB Cờ

CLB Bóng rổ

CLB Bóng rổ

CLB Truyền thông - Sự kiện

CLB Truyền thông - Sự kiện