Tin tức chung

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Từ ngày 7/7 - 8/7, thí sinh 2k4 đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với các môn Văn, Toán, KHTN/KHXH và Tiếng Anh. Sau kỳ thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đáp án chính thức môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT nhé!

Full Đáp án chính thức TẤT CẢ CÁC MÔN THI tốt nghiệp THPT 2022 (tất cả các mã đề)

Full Đáp án chính thức TẤT CẢ CÁC MÔN THI tốt nghiệp THPT 2022 (tất cả các mã đề)

Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật Full Đáp án chính thức TẤT CẢ CÁC MÔN THI tốt nghiệp THPT 2022 nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh

Chiều nay (8/7), các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT - môn tiếng Anh. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh nhé!

Bí mật trong hộc bàn: Đam mê tấu hài nhưng đời đưa đẩy Gen Z đi thi Tốt nghiệp!

Bí mật trong hộc bàn: Đam mê tấu hài nhưng đời đưa đẩy Gen Z đi thi Tốt nghiệp!

Hậu thi Tốt nghiệp THPT 2022, các trại viên 2K4-er của vũ trụ Gen Z có nhiều chuyện hay ho để kể bạn nghe lắm đấy!

Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022?

Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa kết thúc. Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022? Cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử, Địa, GDCD)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử, Địa, GDCD)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD) nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh) nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD) nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD) nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh) nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học nhé!