Tin tức chung

Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022?

Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa kết thúc. Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022? Cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử, Địa, GDCD)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử, Địa, GDCD)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD) nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh) nhé!

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD) nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHXH (Sử - Địa - GDCD) nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh)

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn tổ hợp KHTN (Lí - Hoá - Sinh) nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lí nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hoá học nhé!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí

Sáng ngày 8/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí nhé!

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Từ ngày 7/7 - 8/7, thí sinh 2k4 đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với các môn Văn, Toán, KHTN/KHXH và Tiếng Anh. Sau kỳ thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2022. Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đáp án chính thức môn Toán của Bộ GD&ĐT nhé!

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán - tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán - tất cả các mã đề

Chiều ngày 7/7, hơn 1 triệu thí sinh đã bước vào môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT. Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2022.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán

Chiều nay (7/7), hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ tiến hành làm bài môn Toán - môn thi thứ 2 thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2022.