Tin tức chung

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2022

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2022

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2022 là khi nào? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Đăng ký nguyện vọng đại học 2022

Đăng ký nguyện vọng đại học 2022

Đăng ký nguyện vọng đại học 2022 được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Sửa nguyện vọng trực tuyến 2022

Sửa nguyện vọng trực tuyến 2022

Sửa nguyện vọng trực tuyến 2022 như thế nào? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Xét nguyện vọng như thế nào?

Xét nguyện vọng như thế nào?

Xét nguyện vọng như thế nào? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Hướng dẫn xét nguyện vọng đại học 2022

Hướng dẫn xét nguyện vọng đại học 2022

Xét nguyện vọng đại học 2022 được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

1 nguyện vọng bao nhiêu tiền?

1 nguyện vọng bao nhiêu tiền?

1 nguyện vọng bao nhiêu tiền? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Nguyện vọng là gì? Cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Nguyện vọng là gì? Cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Nguyện vọng là gì? Cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến như thế nào. Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu nhé! 

Điều chỉnh nguyện vọng là gì?

Điều chỉnh nguyện vọng là gì?

Điều chỉnh nguyện vọng là gì? Chúng  ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao?

Rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao?

Rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Nếu trượt hết các nguyện vọng thì làm thế nào?

Nếu trượt hết các nguyện vọng thì làm thế nào?

Nếu trượt hết các nguyện vọng thì làm thế nào? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Cách sắp xếp nguyện vọng thi đại học

Cách sắp xếp nguyện vọng thi đại học

Sắp xếp nguyện vọng thi đại học được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Hướng dẫn viên du lịch thi khối nào?

Hướng dẫn viên du lịch thi khối nào?

Hướng dẫn viên du lịch thi khối nào? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Kinh nghiệm lựa chọn laptop cho sinh viên theo nhu cầu

Kinh nghiệm lựa chọn laptop cho sinh viên theo nhu cầu

Lên Đại học, bên cạnh deadline thì laptop là người bạn đồng hành nhất định phải có với mỗi bạn sinh viên, nhất là sinh viên Trường F. Tuỳ vào nhu cầu mà các bạn có thể lựa chọn laptop phù hợp, cùng Đại học FPT Cần Thơ tham khảo kinh nghiệm chọn laptop cho sinh viên theo nhu cầu nhé!

Kinh nghiệm lựa chọn laptop cho sinh viên theo giá tiền

Kinh nghiệm lựa chọn laptop cho sinh viên theo giá tiền

Lên Đại học, bên cạnh deadline thì laptop là người bạn đồng hành nhất định phải có với mỗi bạn sinh viên, nhất là sinh viên Trường F. Tuỳ vào điều kiện kinh tế mà các bạn có thể lựa chọn laptop phù hợp, cùng Đại học FPT Cần Thơ tham khảo kinh nghiệm chọn laptop cho sinh viên theo giá tiền nhé!

Kinh nghiệm lựa chọn laptop cho sinh viên theo nhóm ngành

Kinh nghiệm lựa chọn laptop cho sinh viên theo nhóm ngành

Lên Đại học, bên cạnh deadline thì laptop là người bạn đồng hành nhất định phải có với mỗi bạn sinh viên, nhất là sinh viên Trường F. Tuỳ vào nhóm ngành mà các bạn có thể lựa chọn laptop phù hợp, cùng Đại học FPT Cần Thơ tham khảo kinh nghiệm chọn laptop cho sinh viên theo ngành nhé!

Cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến 2022

Cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến 2022

Cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến 2022 như thế nào? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Các trường đại học công bố điểm sàn năm 2022

Các trường đại học công bố điểm sàn năm 2022

Các trường đại học công bố điểm sàn năm 2022 là bao nhiêu? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Điểm chuẩn, điểm sàn ảnh hưởng đến thí sinh như thế nào?

Điểm chuẩn, điểm sàn ảnh hưởng đến thí sinh như thế nào?

Điểm chuẩn, điểm sàn ảnh hưởng đến thí sinh như thế nào? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Học CNTT là phải giỏi Toán? Học CNTT thi khối nào?

Học CNTT là phải giỏi Toán? Học CNTT thi khối nào?

Học CNTT là phải giỏi Toán? Học CNTT thi khối nào? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Nên học chuyên ngành nào của Công nghệ thông tin?

Nên học chuyên ngành nào của Công nghệ thông tin?

Nên học chuyên ngành nào của Công nghệ thông tin? Hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé! 

Học phí của ngành Công nghệ thông tin

Học phí của ngành Công nghệ thông tin

Học phí ngành Công nghệ thông tin là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng Đại học FPT Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!