CLB F-Voice

Câu lạc bộ F-VOICE: Những người trẻ mang TIẾNG NÓI của mình đến cộng đồng

Câu lạc bộ F-VOICE: Những người trẻ mang TIẾNG NÓI của mình đến cộng đồng

CLB F-VOICE với định hướng trở thành sân chơi để các bạn sinh viên Trường F được phát huy tài năng của bản thân thông qua các hoạt động nghệ thuật, hiện tại CLB đang có 4 mảng chính bao gồm Vocal, Instrument, Media-event, và MC.