Lịch sự kiện

Vị Tết Quê Em
16/01/2020
https://cantho.fpt.edu.vn/vi-tet-que-em
Vị Tết Quê Em
Lễ Tôn vinh Học kỳ Fall 2019: Year End Party
15/01/2020
https://cantho.fpt.edu.vn/le-ton-vinh-hoc-ky-fall-2019-year-end-party
Lễ Tôn vinh Học kỳ Fall 2019: Year End Party
Chương trình học bổng tài năng "FPT University Talent Show 2020"
17/12/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/chuong-trinh-hoc-bong-tai-nang-fpt-university-talent-show-2020
Chương trình học bổng tài năng "FPT University Talent Show 2020"
Cuộc thi ảnh online "Trường tôi thế đấy!"
10/12/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-anh-online-truong-toi-the-day
Cuộc thi ảnh online "Trường tôi thế đấy!"
FPTU Cần Thơ Biz Talent
01/12/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/fptu-can-tho-biz-talent
FPTU Cần Thơ Biz Talent
Chương trình Hiến máu tình nguyện
27/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/chuong-trinh-hien-mau-tinh-nguyen
Chương trình Hiến máu tình nguyện
Cuộc thi WallArt Design 2019 - Draw Your Dreams
26/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-wallart-design-2019-draw-your-dreams
Cuộc thi WallArt Design 2019 - Draw Your Dreams
Chương trình hướng nghiệp "Khám phá sức mạnh bản thân - Lập kế hoạch vào đời"
29/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/chuong-trinh-huong-nghiep-kham-pha-suc-manh-ban-than-lap-ke-hoach-vao-doi-1
Chương trình hướng nghiệp "Khám phá sức mạnh bản thân - Lập kế hoạch vào đời"
Talkshow "Làm chủ cảm xúc, làm chủ hạnh phúc và thành công"
25/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-lam-chu-cam-xuc-lam-chu-hanh-phuc-va-thanh-cong
Talkshow "Làm chủ cảm xúc, làm chủ hạnh phúc và thành công"
Cuộc thi FPT Edu Hackathon 2019
18/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-fpt-edu-hackathon-2019
Cuộc thi FPT Edu Hackathon 2019