Lịch sự kiện

Cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2020
15/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/cuoc-thi-miss-fptu-can-tho-2020
Cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2020
Talkshow "Kỹ năng thể hiện bản thân và giao lưu với nhà tuyển dụng"
12/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/talkshow-ky-nang-the-hien-ban-than-va-giao-luu-voi-nha-tuyen-dung
Talkshow "Kỹ năng thể hiện bản thân và giao lưu với nhà tuyển dụng"
Happy Women’s Day 2019
20/11/2019
https://cantho.fpt.edu.vn/happy-womens-day-2019
Happy Women’s Day 2019