Các Đối tác chiến lược

Lễ Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Đại học FPT Cần Thơ và Quỹ Đầu tư SU Ventures

Lễ Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Đại học FPT Cần Thơ và Quỹ Đầu tư SU Ventures

Ngày 18/03/2022, Trường Đại học FPT Cần Thơ đã có buổi lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Quỹ Đầu tư SU Ventures nhằm hợp tác ươm mầm và phát triển các tài năng trẻ, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên Đại học FPT Cần Thơ.