CLB FBIZ

Câu lạc bộ Truyền thông và Giải trí Đại học FPT Cần Thơ F-BIZ

Câu lạc bộ Truyền thông và Giải trí Đại học FPT Cần Thơ F-BIZ

Câu Lạc Bộ Truyền Thông và Giải Trí (FBiz) được thành lập với mục đích tạo ra các hoạt động sinh hoạt tập thể, là môi trường rèn luyện kỹ năng của các bạn có khả năng và đam mê về lĩnh vực truyền thông.