CLB F-Decor

Câu lạc bộ F-Decor Đại học FPT Cần Thơ

Câu lạc bộ F-Decor Đại học FPT Cần Thơ

Câu lạc bộ F-Decor được thành lập từ năm 2018 với mục đích tạo sân chơi cho các bạn sinh viên mọi chuyên ngành giao lưu, học hỏi về handmade, design, trang trí và chạy sự kiện. Hiện tại CLB có khoảng 100 thành viên chia làm 2 ban chính: Ban Sự kiện và Ban Truyền thông & Thiết kế.