CLB F-Coder

Câu lạc bộ Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ F-Coder

Câu lạc bộ Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ F-Coder

CLB Công nghệ Thông tin FCoder là một trong 9 CLB đầu tiên được thành lập ở Đại học FPT tại Cần Thơ. Với mục đích ban đầu là hỗ trợ gắn kết các sinh viên ngành CNTT qua đó tạo ra một môi trường học tập sáng tạo, năng động, là nơi để các thành viên trao dồi học hỏi lẫn nhau qua đó góp phần cải thiện và phát triển các kỹ năng lập trình.