CLB Cờ - FChess

Câu lạc bộ Cờ Đại học FPT Cần Thơ - FChess

Câu lạc bộ Cờ Đại học FPT Cần Thơ - FChess

CLB FChess được thành lập từ 12/12/2018 từ các anh chị K14 của Trường với mục đích tạo ra sân chơi giao lưu dành cho các sinh viên của trường co chung niềm yêu thích đối với bộ môn cờ và các loại cờ. Hiện tại, CLB có khoảng 64 thành viên, được chia thành các ban: Ban Chủ nhiệm, Ban Thiết kế, Ban Truyền thông và Ban chuyên môn.