Ông Trần Anh Tuấn


“Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng qua các năm… Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Du lịch khoảng 27.000 người chiếm khoảng 9% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Du lịch chiếm khoảng 47,50%”.