Anh Phạm Tô Hoài


"Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành không phải là một ngành nghiên cứu lý thuyết mà đòi hỏi tính thực tiễn cao, linh hoạt, thường xuyên thay đổi để đáp ứng nhu cầu của du khách. Đây là một nghề đáng tự hào và đáng trân trọng khi mỗi người làm dịch vụ đang ngày đêm cùng chung tay kiến tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách, góp phần xây dựng nên ngành du lịch của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ".