Học bổng

Học bổng Nguyễn Văn Đạo (Học bổng cấp thẳng)

1. Mục đích

 

- Tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài;

- Ghi nhớ những đóng góp của cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo cho sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuật của Việt Nam nói chung và sự phát triển của Đại học FPT nói riêng.

 

2. Mức học bổng và tiêu chí cấp thẳng học bổng

 

Thí sinh được cấp thẳng học bổng của Đại học FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 

 

Lưu ý:

- Chỉ áp dụng với cuộc thi được tổ chức gần nhất hoặc cách thời gian nhập học không quá 3 năm;

- Các trường hợp đặc biệt sẽ do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học FPT phê duyệt.