Học phí - Học bổng

Chương trình tín dụng học phí

Trường ĐH FPT triển khai chương trình “tín dụng Sinh viên Đại học FPT”, cho phép sinh viên học trước trả tiền sau khi nhập học hệ đại học chính quy của Trường ĐH FPT.

 

1. Đối tượng và tiêu chí cấp

 

Thí sinh có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Gia đình có mức thu nhập trung bình/người thấp hơn mức lương tối thiểu vùng I là 4,680,000 VNĐ/tháng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 12/06/2022;

- Tốt nghiệp THPT;

- Đạt xếp hạng Top30 THPT năm 2024 (chứng nhận thực hiên trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn);

- Vượt qua vòng phỏng vấn của Trường ĐH FPT.

 

2. Thời gian, hạn mức cấp

 

Các mức tín dụng: 50% - 70% học phí hàng kỳ toàn khoá học, với mức trả chậm bằng lãi suất cho sinh viên vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đang có hiệu lực, sau khi ra trường sinh viên có trách nhiệm hoàn trả lại trong 5 năm kể từ ngày ra trường;

Sinh viên có thể trả nợ một phần hoặc toàn bộ số dư hoặc ngừng tham gia chương trình tín dụng trước hạn.

 

3. Giải ngân tín dụng

 

Giải ngân theo kỳ căn cứ vào số tiền học phí thực tế sinh viên phải nộp của kỳ đó nhân với phần trăm tín dụng được cấp;

Số tiền giải ngân sẽ được trừ thẳng vào học phí phải nộp của sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký

 

Ngoài hồ sơ đã nộp khi đăng ký vào Trường Đại học FPT, thí sinh cần nộp thêm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị tham gia chương trình có chữ ký xác nhận của người bảo lãnh (Chữ ký của người bảo lãnh cần được xác thực ở Ủy ban nhân dân Phường/Xã hoặc Phòng công chứng); 

Bản sao các giấy tờ giúp nhà trường xác thực hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình thí sinh;

Giấy Chứng Nhân xếp hạng học sinh THPT năm 2024 thực hiên trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn.

 

5. Hồ sơ bổ sung

 

Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh cần nộp bổ sung các giấy tờ sau:

Các giấy tờ (bản gốc hoặc bản sao công chứng) đã nộp khi đăng ký tham gia chương trình Tín dụng;

Giấy tờ xác nhận quan hệ của thí sinh với người bảo lãnh (ví dụ: Giấy khai sinh, Xác nhận cư trú thay hộ khẩu...);

02 Bản Thỏa thuận Tín dụng theo mẫu của Trường ĐH FPT đã có chữ ký của thí sinh và người bảo lãnh.