Lê Hồng An Khanh


"Mình không thích làm việc bàn giấy, không thích cắm mặt vào laptop. Bản thân mình là người hướng ngoại. Mình muốn học cái gì đó mà nó sát với đời sống và khiến mình thoải mái nhất. Đây là lí do mình chọn ngành Quản Trị Khách Sạn tại Đại học FPT".