Học ngành này - Làm nghề gì?


  • Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế

  • Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế

  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường quốc tế

  • Chuyên viên Marketing quốc tế

  • Chuyên viên quản trị chuỗi cung ứng

  • Chuyên viên tư vấn đầu tư quốc tế

  • Chuyên viên xúc tiến thương mại

  • Nhân viên xuất nhập khẩu

  • Nhân viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không