Đào tạo khác biệt


  •    Sinh viên học tập với giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, bản quyền quốc tế, được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ
  •    Sinh viên được đào tạo song song ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Trung.
  •    Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có 1 học kỳ học tiếng Anh tại nước ngoài.
  •    Ngoài kiến thức chuyên môn cập nhật, sinh viên Đại học FPT được định hướng phát triển toàn diện thông qua các hoạt động, chương trình đào tạo phát triển kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
  •    90% giảng viên dạy Tài chính đều tốt nghiệp từ các nước tiên tiến như: Anh, Tây Ban Nha, Nhật. 83% giảng viên Tài chính trình độ Tiến sĩ; 17% trình độ Thạc sĩ
  •    Năm thứ 3, sinh viên được làm việc thực tế từ 4 – 8 tháng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong học kỳ Thực tập tại doanh nghiệp (On the Job Training).
  •    Giảng viên có trình độ học vấn cao và kinh nghiệm có làm việc thực tế & kinh nghiệm giảng dạy
  •    Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể học chuyển tiếp lên cao tại các trường Đại học nước ngoài hoặc làm việc tại tập đoàn FPT ở các bộ phận tài chính hoặc tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính với các vị trí như: Phòng Tài chính - Kế toán; chứng khoán; thẩm định dự án đầu tư; chuyên gia tài chính; khởi nghiệp…