Tài chính ngân hàng là gì? Tổng quan về ngành năm 2024

Bạn muốn theo học nhưng không rõ về Tài chính ngân hàng? Yên tâm! Bài viết tổng hợp của ĐH FPT Cần Thơ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành.


Nội dung bài viết

1. Ngành Tài chính ngân hàng là gì?

2. Ngành Tài chính ngân hàng học những gì?

3. Tổng hợp các chuyên ngành Tài chính ngân hàng

4. Yêu cầu của ngành Tài chính ngân hàng nếu muốn tiến xa trong ngành này

5. Có nên học Tài chính ngân hàng không?

6. Kết

 

ngành tài chính ngân hàng là gì

 

Tài chính ngân hàng là một ngành học không quá mới mẻ, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ngành này đào tạo những gì. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tổng quan về ngành Tài chính ngân hàng.

 

Ngành Tài chính ngân hàng là gì?

 

Ngành Tài chính ngân hàng (tiếng Anh: Bank Finance) là một lĩnh vực rộng trong kinh tế và quản lý tài chính, liên quan đến việc quản lý tiền, tài sản và các giao dịch tài chính của cá nhân, tổ chức tài chính. Ngành này bao gồm các hoạt động như quản lý vốn, tín dụng, đầu tư, rủi ro, và quản lý tài sản.

 

Ngành Tài chính ngân hàng học những gì?

 

Ngành Tài chính ngân hàng cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong thị trường tài chính, ngân hàng. Chương trình bao gồm các môn học từ kiến thức tài chính cơ bản đến chuyên sâu, giúp người học hiểu rõ về các nguyên lý, phương pháp và công cụ tài chính.


Ngành Tài chính ngân hàng học những môn gì? Một số môn học phổ biến trong chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng bao gồm:

 • Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý Tài chính
 • Quản lý Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính
 • Phân tích tài chính
 • Quản lý rủi ro tài chính
 • Quản lý ngân hàng
 • Nguyên tắc và quy trình ngân hàng
 • Tài chính quốc tế
 • Luật và quy định tài chính

 

ngành tài chính ngân hàng học những môn gì

 

Tổng hợp các chuyên ngành Tài chính ngân hàng

 

Tài chính ngân hàng là một ngành học rộng lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau. Dưới đây là tổng hợp các chuyên ngành Tài chính ngân hàng phổ biến.

 

>> Xem thêm: Khác nhau giữa Tài chính ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp

 

1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

 

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích và quản lý các vấn đề tài chính, đầu tư, nguồn vốn và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên tài chính, kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Giám đốc tài chính, kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan quản lý nhà nước.

 

2. Chuyên ngành Quản lý tài chính công

 

Chuyên ngành Quản lý tài chính công tập trung đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm lập kế hoạch ngân sách, quản lý nguồn lực tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án công và chính phủ.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài chính công có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan nhà nước.
 • Giám đốc tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan nhà nước.
 • Chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán tại các tổ chức quốc tế.

 

3. Chuyên ngành Tài chính quốc tế

 

Chuyên ngành Tài chính quốc tế đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các hoạt động liên quan đến tài chính kinh doanh và đầu tư trên quy mô quốc tế.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính quốc tế có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên tài chính, kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Chuyên gia tài chính quốc tế tại các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế.
 • Chuyên gia tài chính quốc tế tại các cơ quan nhà nước.

 

chuyên ngành tài chính ngân hàng

 

4. Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm

 

Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá và quản lý rủi ro, tính toán giá trị định mức và thiết kế các sản phẩm bảo hiểm.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính bảo hiểm có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên tài chính bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính.
 • Giám đốc tài chính bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính.
 • Chuyên gia tài chính bảo hiểm tại các cơ quan quản lý nhà nước.

 

5. Chuyên ngành Thuế

 

Chuyên ngành Thuế đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các hoạt động liên quan đến thuế, làm thủ tục nộp thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế cho các cá nhân hoặc tổ chức.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên thuế tại các cơ quan thuế, tổ chức tài chính.
 • Giám đốc thuế tại các cơ quan thuế, tổ chức tài chính.
 • Chuyên gia thuế tại các doanh nghiệp, tổ chức.

 

6. Chuyên ngành Ngân hàng

 

Tài chính ngân hàng học gì? Chuyên ngành Ngân hàng đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng như mở tài khoản, cho vay, thanh toán, đầu tư và quản lý rủi ro.


Sinh viên học ngành Ngân hàng có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên ngân hàng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
 • Giám đốc ngân hàng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
 • Chuyên gia ngân hàng tại các doanh nghiệp, tổ chức.

 

7. Chuyên ngành Phân tích tài chính

 

Chuyên ngành Phân tích tài chính đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá thông tin tài chính, nhằm đưa ra các quyết định đầu tư, tài chính hợp lý.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích tài chính có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Chuyên viên phân tích đầu tư tại các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.
 • Chuyên gia phân tích tài chính tại các cơ quan quản lý nhà nước.  

 

tài chính ngân hàng học gì

 

Yêu cầu của ngành Tài chính ngân hàng

 

Để có thể có một vị trí làm việc tốt sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành tài chính ngân hàng cần đảm bảo có đủ kiến thức và kỹ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

 

Về kiến thức

 

Ngành Tài chính ngân hàng là một ngành học đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tài chính, kinh tế và quản trị. Sinh viên theo học ngành này cần nắm vững các kiến thức sau:

 • Kiến thức nền tảng về kinh tế: Bao gồm các nguyên lý, khái niệm và định luật kinh tế, giúp người học hiểu về hoạt động của thị trường và nền kinh tế.
 • Kiến thức chuyên sâu về tài chính: Bao gồm các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp và công cụ tài chính, giúp người học vận dụng các kiến thức báo cáo tài chính vào thực tế.
 • Kiến thức quản trị: Bao gồm các nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật quản trị, giúp người học quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính.  

 

Về kỹ năng

 

Ngoài kiến thức, sinh viên theo học ngành Tài chính ngân hàng còn cần phát triển các kỹ năng cần thiết sau:

 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp: Giúp người học đánh giá và đưa ra quyết định chính xác.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Giúp người học trình bày ý tưởng và thuyết phục người khác.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: Giúp người học phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ: Giúp người học ứng dụng công nghệ vào công việc. 

 

có nên học tài chính ngân hàng không

 

Có nên học Tài chính ngân hàng không?

 

Ngành Tài chính ngân hàng là một ngành học có nhiều tiềm năng phát triển, với cơ hội nghề nghiệp rộng mở và mức lương hấp dẫn. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính và có khả năng phân tích, đánh giá thông tin, học Tài chính ngân hàng là một lựa chọn tốt.


Tuy nhiên, việc có nên học ngành này hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố về thực trạng và yêu cầu của những cơ hội việc làm thời đại chuyển đổi số.

 

Thực trạng ngành Tài chính ngân hàng hiện nay

 

Ngành Tài chính ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành này cũng đối mặt với sự biến đổi và thách thức từ sự phát triển công nghệ, bao gồm sự gia tăng của fintech (công nghệ tài chính) và các dịch vụ tài chính trực tuyến.


Các thay đổi quy định và chính sách tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến ngành này, yêu cầu các chuyên gia tài chính ngân hàng thích nghi với môi trường pháp lý và quy định mới.

 

Cơ hội việc làm của ngành Tài chính ngân hàng

 

Ngành Tài chính ngân hàng cung cấp nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như ngân hàng, công ty tài chính, quản lý rủi ro, đầu tư và tư vấn tài chính.


Với sự phát triển của tổ chức tài chính công nghệ, cơ hội làm việc trong lĩnh vực fintech cũng đang gia tăng, bao gồm các công ty công nghệ tài chính, các nền tảng thanh toán điện tử và các dịch vụ tài chính trực tuyến. Do đó, bạn cần có khả năng học tập tốt để theo kịp những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của ngành.

 

Kết

 

Trên là bài viết tổng quan về ngành Tài chính ngân hàng. Nếu vẫn còn thắc mắc về chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học FPT, bạn có thể liên hệ Fanpage Đại học FPT Cần Thơ hoặc đăng ký tư vấn tại đây.

 

Tin tức Liên quan