Tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng và vai trò

Bạn chưa rõ Tài chính doanh nghiệp là ngành nghề có vai trò như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn. Xem tiếp để khám phá từ khái niệm đến cơ hội nghề nghiệp.


Nội dung bài viết

1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp

2. Chức năng và vai trò của Tài chính doanh nghiệp

3. Học Tài chính doanh nghiệp ra làm gì?

4. Ngành Tài chính doanh nghiệp học ở đâu?

 

khái niệm tài chính doanh nghiệp

 

Tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, liên quan đến việc huy động, sử dụng và phân phối nguồn tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 

>> Xem thêm: Ngành Tài chính là gì? Cơ hội việc làm [mới nhất]

 

Khái niệm Tài chính doanh nghiệp

 

Tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về khái niệm và nội dung của Tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, tối đa hóa lợi ích và đảm bảo an toàn tài chính.

 

Tài chính doanh nghiệp là gì?

 

Ngành Tài chính doanh nghiệp (tiếng Anh: Corporate Finance) là một trong những chuyên ngành của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các tài sản  của doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu.


Về hình thức: Tài chính doanh nghiệp là sự quản lý và sử dụng vốn tiền trong quá trình hoạt động, để tạo ra, phân phối lợi nhuận, chuyển đổi hình thái và sử dụng vốn tiền phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức tài chính.


Về bản chất: Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ kinh tế liên quan đến giá trị, bao gồm việc tạo ra, phân phối, chuyển đổi hình thái và sử dụng vốn tiền phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp.

 

tài chính doanh nghiệp là gì

Tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

 

>> Xem thêm:

 

Nội dung của Tài chính doanh nghiệp

 

Tài chính doanh nghiệp được chia thành 3 nội dung chính:

 • Huy động vốn
 • Sử dụng vốn
 • Kiểm soát tài chính

 

1. Huy động vốn

 

Huy động vốn là quá trình doanh nghiệp thu hút nguồn vốn từ bên ngoài doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nguồn vốn huy động từ bên ngoài doanh nghiệp bao gồm:

 • Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn do các chủ sở hữu của doanh nghiệp bỏ ra, bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, vốn từ lợi nhuận chưa chia,...
 • Vốn vay: Vốn vay là nguồn vốn do các chủ nợ cung cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp, bao gồm vốn vay ngân hàng, vốn vay thương mại,...


Các hoạt động huy động vốn bao gồm:

 • Lập kế hoạch huy động vốn: Doanh nghiệp cần lập kế hoạch huy động vốn cụ thể, xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn, hình thức huy động vốn,...
 • Tìm kiếm các nguồn vốn phù hợp: Doanh nghiệp cần tìm kiếm các nguồn vốn phù hợp với nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các thủ tục huy động vốn: Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục huy động vốn theo quy định của pháp luật.

 

2. Sử dụng vốn

 

Sử dụng vốn là quá trình doanh nghiệp phân bổ, phân phối và sử dụng nguồn vốn nội bộ của doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động sử dụng vốn bao gồm:

 • Đầu tư vốn: Doanh nghiệp sử dụng vốn để đầu tư vào các tài sản cố định, tài sản lưu động,...
 • Tạo ra lợi nhuận: Doanh nghiệp sử dụng vốn để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Trả nợ: Doanh nghiệp sử dụng vốn để trả nợ cho các chủ nợ.
 • Chi trả cổ tức: Doanh nghiệp sử dụng vốn để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

 

3. Kiểm soát tài chính

 

Kiểm soát tài chính là quá trình theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động quản lý tài chính bao gồm:

 • Tính toán các chỉ tiêu tài chính: Doanh nghiệp cần tính toán các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • So sánh các chỉ tiêu tài chính với kế hoạch: Doanh nghiệp cần so sánh các chỉ tiêu tài chính với kế hoạch để xác định mức độ đạt được mục tiêu tài chính.
 • Tìm ra nguyên nhân của sự chênh lệch: Doanh nghiệp cần tìm ra nguyên nhân của sự chênh lệch giữa các chỉ tiêu tài chính thực tế và kế hoạch để có biện pháp khắc phục.

 

tài chính doanh nghiệp tiếng anh là gì

 

Chức năng và vai trò của Tài chính doanh nghiệp

 

Chức năng của Tài chính doanh nghiệp

 

Chức năng của Tài chính doanh nghiệp là những nhiệm vụ, vai trò mà Tài chính doanh nghiệp cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. Cụ thể, Tài chính doanh nghiệp có 3 chức năng chính.


Thứ nhất, tạo ra và huy động nguồn vốn. Qua hoạt động tài chính, doanh nghiệp đảm bảo sự ổn định và cung cấp đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Chức năng này bao gồm các hoạt động huy động vốn từ bên ngoài doanh nghiệp và sử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để tạo lập nguồn vốn.


Thứ hai, nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn vốn. Tài chính có chức năng theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Chức năng này bao gồm các hoạt động lập báo cáo tài chính, phân tích tài chính và quản lý rủi ro tài chính công ty.


Chức năng cuối cùng của tài chính là phân phối thu nhập, đảm bảo nguồn vốn cho các mục đích khác nhau của doanh nghiệp. Chức năng này bao gồm các hoạt động đầu tư tài sản cố định, đầu tư tài sản lưu động, tài trợ cho các hoạt động khác, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

 

vai trò của tài chính doanh nghiệp

Chức năng và Vai trò của Tài chính doanh nghiệp

 

Vai trò của Tài chính doanh nghiệp

 

Vai trò của Tài chính doanh nghiệp là những tác động của hệ thống Tài chính doanh nghiệp đối với hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, Tài chính doanh nghiệp được chia thành 3 vai trò chính.


Tài chính doanh nghiệp là công cụ quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có vai trò tăng hiệu quả và huy động nguồn vốn, đảm bảo việc huy động vốn diễn ra đều đặn và ổn định để duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh. 


Ngoài ra, tài chính còn đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp nguồn vốn, giảm lãi vay và tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế. 


Vai trò cuối cùng của tài chính là kiểm soát hoạt động sản xuất và kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và ổn định thông qua tài chính kế toán như việc cân đối thu chi, thu hút nguồn vốn và đưa ra giá bán hàng hóa. Điều này giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát và điều chỉnh hoạt động của mình một cách hiệu quả và kịp thời.

 

>> Xem thêm:

 

Học Tài chính doanh nghiệp ra làm gì?

 

Học Tài chính doanh nghiệp ra làm nghề gì là câu hỏi được nhiều bạn trẻ quan tâm khi lựa chọn ngành học này. Đây là một ngành học đào tạo ra các cử nhân có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về tài chính, giúp các doanh nghiệp quản lý và phân phối nguồn tài chính hiệu quả.

 

tài chính doanh nghiệp ra làm gì

Học Tài chính doanh nghiệp ra trường làm gì? Nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ bạn!

 

Tài chính doanh nghiệp làm gì? Các công việc phổ biến của người học Tài chính doanh nghiệp sau khi ra trường bao gồm:

 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Chuyên viên tư vấn tài chính
 • Chuyên viên tài chính
 • Chuyên viên dự toán
 • Giám đốc tài chính
 • Giám đốc kế toán
 • Thủ quỹ
 • Nhân viên kế toán
 • Giảng viên


Trong đó, các công việc như chuyên viên dự toán, giám đốc tài chính, giám đốc kế toán là những công việc có nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn.

 

Ngành Tài chính doanh nghiệp học ở đâu?

 

Ngành Tài chính doanh nghiệp được đào tạo tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Một số trường đào tạo ngành tài chính doanh nghiệp uy tín có thể kể đến như:


Miền Bắc:

 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội
 • Học viện Tài chính
 • Học viện Ngân hàng


Miền Trung:

 • Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Kinh tế Huế
 • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • Học viện Tài chính - Kế toán Đà Nẵng


Miền Nam:

 • Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Đại học Tài chính - Marketing
 • Đại học FPT
 • Đại học Công nghệ TP.HCM
 • Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • Đại học Tôn Đức Thắng


Ngoài ra, còn có nhiều trường đại học, cao đẳng khác đào tạo ngành tài chính doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường để lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của mình.

 

Kết

 

Tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, nhưng cũng vô cùng thú vị và hấp dẫn. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về lĩnh vực này. 


Nếu quan tâm đến lĩnh vực Tài chính, đừng ngần ngại liên hệ Fanpage Đại học FPT Cần Thơ hoặc đăng ký tư vấn tại đây.

 

Tin tức Liên quan