Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trong quá trình điền phiếu đăng ký dự  thi tốt nghiệp  THPT, thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. 

Tin tức Liên quan