Phổ điểm thi THPT Quốc gia trong 3 năm gần nhất

Điểm thi THPT Quốc gia các môn luôn là những điều mà học sinh, phụ huynh quan tâm nhất mỗi khi mùa thi đến. Để có thể biết được điểm trung bình của các môn tập trung ở con số nào, cụ thể có bao nhiêu thí sinh tham gia môn đó, hay là số lượng các học sinh đạt được ở mức điểm đó,…thì chúng ta không thể bỏ qua phổ điểm. Hôm nay, Đại học FPT Cần Thơ sẽ giúp các bạn tìm hiểu phổ điểm thi THPTQG 3 năm 2020, 2021, 2022 để có thể có định hướng rõ ràng hơn trong tương lai nhé!

Mục lục
1. Phổ điểm môn Toán 3 năm
2. Phổ điểm môn Văn 3 năm
3. Phổ điểm môn Lý 3 năm
4. Phổ điểm môn Hóa 3 năm
5. Phổ điểm môn Sinh 3 năm
6. Phổ điểm môn Sử 3 năm
7. Phổ điểm môn Địa 3 năm
8. Phổ điểm môn GDCD 3 năm
9. Phổ điểm môn Anh 3 năm

 

Phổ điểm môn Toán 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Toán THPTQG năm 2020

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Toán THPTQG năm 2021


Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 980,876 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.61 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,802 (chiếm tỷ lệ 17.41%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Toán THPTQG năm 2022

 

Phổ điểm môn Văn 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Văn THPTQG năm 2020

 

 

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Văn THPTQG năm 2021


Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 978,027 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117,915 (chiếm tỷ lệ 12.06%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Văn THPTQG năm 2022

 

 

 

Phổ điểm môn Lý 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Lý THPTQG năm 2020

 

 

 

Năm 2021

 

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Lý THPTQG năm 2021

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 346,404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lý trong đó điểm trung bình là 6.56 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 25 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45,239 (chiếm tỷ lệ 13.06%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Lý THPTQG năm 2022

 

 

 

Phổ điểm môn Hóa 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Hóa THPTQG năm 2020

 

 

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Hóa THPTQG năm 2021

 

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 348,046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá học trong đó điểm trung bình là 6.63 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56,756 (chiếm tỷ lệ 16.31%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Hóa THPTQG năm 2022

 

 

 

Phổ điểm môn Sinh 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Sinh THPTQG năm 2020

 

 

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Sinh THPTQG năm 2021


Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 342,604 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học trong đó điểm trung bình là 5.51 điểm, điểm trung vị là 5.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118,260 (chiếm tỷ lệ 34.52%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Sinh THPTQG năm 2022

 

Phổ điểm môn Sử 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Sử THPTQG năm 2020

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Sử THPTQG năm 2021

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 637,005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử trong đó điểm trung bình là 4.97 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỷ lệ 0.08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331,429 (chiếm tỷ lệ 52.03%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Sử THPTQG năm 2022

 

Phổ điểm môn Địa 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Địa THPTQG năm 2020

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Địa THPTQG năm 2021

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí trong đó điểm trung bình là 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29,230 (chiếm tỷ lệ 4.63%).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Địa THPTQG năm 2022

 

Phổ điểm môn GDCD 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn GDCD THPTQG năm 2020

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn GDCD THPTQG năm 2021

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 534,123 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân trong đó điểm trung bình là 8.37 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 29 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,321 (chiếm tỷ lệ 1.00 %).

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn GDCD THPTQG năm 2022

 

Phổ điểm môn Anh 3 năm

 

Năm 2020

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Anh THPTQG năm 2020

 

Năm 2021

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Anh THPTQG năm 2021

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 866,993 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 5.84 điểm, điểm trung vị là 5.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 144 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349,175 (chiếm tỷ lệ 40.27 %).

 

Năm 2022

 

 

Ảnh: Phổ điểm môn Anh THPTQG năm 2022

 

Đại học FPT Cần Thơ vừa cập nhật cho các bạn phổ điểm và phân tích của 3 năm gần đây nhất là 2021, 2021 và 2022. Chúc các bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Các bạn có thể liên hệ với chúng mình qua Fanpage Đại học FPT Cần Thơ hoặc đăng ký tư vấn tại đây

 

 

Nhật Lam 

 

 

 

Tin tức Liên quan