Phần lớn thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

55% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. 85% sử dụng kết quả thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh ĐH.

Bộ GD-ĐT cho biết tính đến cuối ngày 13-5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 là 1.001.011 em, trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%), số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6,68%).

 Phân tích số liệu đăng ký dự thi cho thấy tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5,87%), tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10,33%).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3,81%).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531 (chiếm 85,87%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN: 319.676 (chiếm 31,94%).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH: 555.813 (chiếm 55,53%).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GD-ĐT lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.

Từ ngày 26-4 đến hết ngày 29-4, các trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản (là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh - viết tắt: CCCD/CMND; trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND thì sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ thống quản lý thi. Các thí sinh này có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 3-5-2022.

Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi chính thức từ 6 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5-2022

Tin tức Liên quan