Những mốc thời gian không thể bỏ lỡ của cuộc thi Vạn dặm FPTU

Lưu ngay vào CPU những mốc thời gian không thể bỏ lỡ của cuộc thi quốc dân Vạn dặm FPTUvà nộp bài thi ngay thôi!


Nhập mô tả ảnh tại đây


Xem thể lệ chi tiết cuộc thi viết Vạn dặm FPTU  tại đây . Cùng follow fanpage Vạn dặm FPTU:  https://www.facebook.com/VanDamFPTU Thay frame Avatar “Tớ là 1 dặm FPTU”  tại đây . Thay frame Avatar “Vạn dặm FPTU”  tại đây

Hải Ngân

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn


Nhập mô tả ảnh tại đây


Tin tức Liên quan