Đoàn Kim Loan


“Nói là học Tài chính nhưng các bạn sinh viên sẽ được học từ ngoại ngữ Phương Đông – Phương Tây, tin học, kỹ năng mềm đến cả cách chạy deadline. Điều đáng nói là sau khi học xong các bạn có thể thay đổi luôn cả ước mơ của mình, đơn giản vì ở đây các bạn sẽ tìm thấy một vài năng lực khác của bản thân mà trước đây bạn chưa từng khám phá ra”.