Đề thi minh hoạ tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ hợp Khoa học Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh hoạ tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ hợp Khoa học Xã hội.

Đề thi minh hoạ tốt nghiệp THPT năm 2022 Tổ hợp Khoa học Xã hội được cập nhật dưới đây:

Đề thi minh hoạ tốt nghiệp THPT năm 2022 Môn Lịch sử

 

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử - Ảnh 1.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử - Ảnh 2.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử - Ảnh 3.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử - Ảnh 4.

 

 

Đề thi minh hoạ tốt nghiệp THPT năm 2022 Môn Địa lý 

 

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý - Ảnh 1.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý - Ảnh 2.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý - Ảnh 3.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý - Ảnh 4.

 

 

Đề thi minh hoạ tốt nghiệp THPT năm 2022 Môn GDCD

 

 

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội).


Thí sinh GDTX dự thi 3 bài gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Nếu thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được đăng ký dự thi các bài độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các bài thi môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Xem toàn bộ đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 tại đây

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tin tức Liên quan