Đề Thi Luận Kỳ thi Học bổng Đại học FPT ngày 18/07/2021

Dưới đây là Đề Thi Luận Kỳ thi Học bổng Đại học FPT ngày 18/07/2021. Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ LUẬN
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay…
Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em!

( Silva Kaputikian )


Phải chăng cuộc sống sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn nếu chúng ta luôn nói thẳng nói thật "yêu thì bảo là yêu, ghét thì bảo là ghét", tránh những vòng vo bóng gió như cô gái trong bài thơ trên?

Bạn đồng ý hay phản đối phát biểu này? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.

- Hết –

 

 

 

Xem hướng dẫn làm bài:

 

Tin tức Liên quan