Đề luyện tập số 7 - dạng 1 Toán tư duy logic 2024

Dưới đây là Đề luyện tập số 7 - dạng 1 Toán tư duy logic Kỳ thi học bổng Đại học FPT 2024

Chuyên đề: năng suất, vận tốc, thời gian 

Các bạn làm trực tiếp tại đây sẽ xem được số câu đúng sau khi nộp bài.

 

 

Tin tức Liên quan