Đề luyện tập số 13 - dạng 1 Toán tư duy logic 2024

Dưới đây là Đề luyện tập số 13 - dạng 1 Toán tư duy logic Kỳ thi học bổng Đại học FPT 2024

Các bạn làm trực tiếp tại đây sẽ xem được số câu đúng sau khi nộp bài.

 

 

Tin tức Liên quan