Đề luyện tập số 1 bài thi toán tư duy logic kỳ thi học bổng Đại học FPT

Tư duy toán, Tư duy logic và viết Luận được chia làm 4 phần nhỏ. Phần 1,2 và 3 là trắc nghiệm Toán và Tư duy logic, bao gồm 90 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm, câu sai không bị trừ điểm. Thời gian dành cho 3 phần này là 120 phút.

 

Dưới đây là Đề luyện tập số 1 bài thi toán tư duy logic kỳ thi học bổng Đại học FPT

 

Lưu ý: Các bạn làm trực tiếp tại đây sẽ xem được số câu đúng và đáp án sau khi nộp bài.

 

 

Tin tức Liên quan