Đại học FPT Cần Thơ chính thức đưa môn Trải nghiệm khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên

Với mục tiêu hình thành kỹ năng và tư duy kinh doanh, sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề cũng như trang bị kiến thức về khởi nghiệp cho sinh viên, Trường Đại học FPT Cần Thơ triển khai giảng dạy nhóm môn Trải nghiệm khởi nghiệp dưới sự dẫn dắt của các giảng viên và tư vấn viên (mentoring).

 

 

 


1.    Mục tiêu
Nhóm môn Trải nghiệm khởi nghiệp (EXE101 và EXE201) được triển khai để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường là hình thành cho sinh viên kỹ năng và tư duy kinh doanh, sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề. Sinh viên được trang bị hiểu biết thực tiễn về sáng tạo và quy trình khởi nghiệp, tiếp cận với những nguồn lực và phương pháp mới trên thế giới. Sinh viên được thực sự trải nghiệm dưới sự dẫn dắt của các giảng viên và tư vấn viên (mentoring).


2. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên kỳ 7 các nhóm ngành CNTT, Biz và Ngôn ngữ Anh.


3. Lợi ích của môn môn Trải nghiệm khởi nghiệp (EXE) mang lại cho người học:
- Sinh viên được truyền cảm hứng về khởi nghiệp. Chương trình học tập không dựa trên sách vở mà bao gồm các video và các buổi tư vấn, gần gũi với cảm xúc đồng thời vẫn hướng tới tư duy logic và cốt lõi.
- Sinh viên được làm việc trong một nhóm đa ngành, ra khỏi chuyên ngành của mình, từ đó có thể khám phá được những tiềm năng của bản thân.
- Sinh viên được làm việc trong môi trường tương tác cao, tìm được vai trò của mình trong dự án, và tìm cách hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu.


4. Định hướng triển khai
Môn trải nghiệm khởi nghiệp 1 (EXE101) sẽ triển khai tại Đại học FPT Cần Thơ bắt đầu học kỳ SU23 cho các nhóm ngành CNTT, Biz và Ngôn ngữ Anh với khung thời gian:
- SV tự học trực tuyến: 15 giờ
- SV học  trực tiếp với GV: 10 sessions  (1 sessions /tuần x 10 tuần; 2,25h/session)
- Chia sẻ của diễn giả khách mời thông qua Seminar/Workshop 5 sessions (2h/section)
- Mentors' Mentoring: 5 sessions (1h/session)


Tin tức Liên quan