Cách tính điểm trung bình cả năm học

Nếu bạn gặp khó khăn khi tính toán điểm trung bình cả năm học, Đại học FPT Cần Thơ sẽ hướng dẫn cách tính một cách đơn giản và dễ dàng nhé!

 

Điểm trung bình cả năm là gì? Tại sao cần tính điểm trung cả năm?

 

Điểm trung bình cả năm giúp đánh giá khách quan, phản ánh quá trình học tập cũng như khả năng tiếp thu của người học. Bên cạnh, khi nhìn vào số điểm này, giáo viên có thể biết được mức độ hiểu bài của học sinh.

Điểm trung bình môn là điểm số của rất nhiều bài kiểm tra được tổng hợp và tính theo công thức có sẵn. Ngoài ra, với bậc THPT, điểm trung bình môn cũng được sử dụng phổ biến để xét học bạ vào các trường đại học.

 

 

Những quy định khi tính điểm trung bình cả năm học

 

Từ năm học 2021 - 2022, cách tính điểm, hạnh kiểm sẽ thay đổi theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Và sẽ áp dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 từ năm 2022-2023. Thông tư này sẽ tiếp tục thực hiện ở các năm sau cho khi đến lớp 9 và lớp 12.

Việc nhận xét, đánh giá định kỳ được thực hiện sau mỗi tiết dạy, nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh. Trong đó, chương trình hoạt động học tập quy định trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

 

 

Kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Được thực hiện thông qua các hình thức: Trắc nghiệm, bài tập thực hành, nghiên cứu. Thời gian làm bài kiểm tra và đánh giá định kì bằng hình thức trắc nhiệm là 5 - 90 phút, đối với môn chuyên là 120 phút.

Các câu hỏi của đề kiểm tra được xây dựng trên cơ sở ma trận, đáp ứng được yêu cầu của các môn học và hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông do bộ ban hành.

 

Cách tính điểm trung bình môn của học kì đối với THCS, THPT

 

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số. Điểm trung bình môn học kì đối với mỗi môn học được tính theo công thức:

ĐTBMhk = (TĐĐGtx + 2xĐĐGgk + 3xĐĐGck) / Số ĐĐGtx + 5


Trong đó: 
TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
ĐĐCgk: Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ.
ĐĐGck: Điểm kiếm tra, đánh giá cuối kỳ.
ĐĐGtx: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

 

 

Cách tính điểm trung bình môn cả năm THCS, THPT

 

ĐTBMcn = [ĐTBMhk1 + (ĐTBMhk2 x 2)] / 3

Ví dụ: 
Môn Toán bạn có điểm trung bình môn học kỳ 1 là 9.5 và học kỳ 2 là 10.0 áp dụng công thức trên ta suy được: 

Điểm trung bình cả năm môn Toán = 9.5 + (10.0 x 2) = 29.5 / 3 = 9.8

Lưu ý: điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn cả năm là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

 

Dùng học bạ để xét tuyển vào trường Đại học FPT Cần Thơ

 

Năm 2023, Đại học FPT Cần Thơ tuyển sinh với các phương thức xét tuyển: xét điểm học bạ THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 bằng Schoolrank – công cụ xếp hạng học sinh toàn quốc. Công cụ Schoolrank được sử dụng để làm sàn chất lượng đầu vào cho Đại học FPT.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học FPT Cần Thơ khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 hoặc điểm học bạ THPT thuộc TOP 40 THPT toàn quốc. Để tra cứu thứ hạng, thí sinh truy cập vào trang web https://schoolrank.fpt.edu.vn, điền thông tin và nhận giấy chứng nhận qua email.

Tin tức Liên quan