Tổng hợp đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 tất cả các môn

Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 của các trường THPT trên toàn quốc.

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 2 
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 5 
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 6

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 7

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá 

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 1

 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 2

 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 3

 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 4

 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 5

 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 6

 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 7

 8. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 8

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 7

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 6

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 1

 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 2

 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 3

 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 4

 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 5

 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 6

 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 7

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 1

 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 2

 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 3

 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 4

 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 5

 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 6

 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 7

 

Xem thêm đề thi minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại đây.

 

Năm 2022, Đại học FPT Cần Thơ tuyển sinh các ngành


- Công nghệ thông tin, bao gồm các chuyên ngành:

Kỹ thuật phần mềm;
Trí tuệ nhân tạo;
Thiết kế đồ hoạ;
An toàn thông tin;

- Quản trị kinh doanh, bao gồm các chuyên ngành:
Quản trị kinh doanh;
Kinh doanh quốc tế;
Quản trị khách sạn;
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành;
Truyền thông đa phương tiện;

- Nhóm ngành Ngôn ngữ, bao gồm các ngành:
- Ngôn ngữ Anh;
- Ngôn ngữ Nhật;
- Ngôn ngữ Hàn;

Năm 2022, Đại học FPT Cần Thơ tuyển sinh với 3 phương thức xét tuyển: xét điểm học bạ THPT kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng Schoolrank – công cụ xếp hạng học sinh toàn quốc. Công cụ Schoolrank được sử dụng để làm sàn chất lượng đầu vào cho Đại học FPT.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học FPT Cần Thơ khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 hoặc điểm học bạ THPT thuộc TOP 40 THPT toàn quốc. Để tra cứu thứ hạng, thí sinh truy cập vào trang web https://schoolrank.fpt.edu.vn, điền thông tin và nhận giấy chứng nhận qua email.

Đối với hình thức xét điểm thi Đánh giá NLQG, thí sinh phải đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 hoặc 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022.

Bên cạnh đó, khi thuộc TOP 30 THPT toàn quốc trở lên, thí sinh có thể đăng ký tham dự kỳ thi học bổng của Đại học FPT Cần Thơ để chinh phục các suất học bổng lên đến 100% cho tất cả các ngành, chuyên ngành học tại Trường.


 

Tin tức Liên quan