Tin tức chung

Tìm việc làm sau khi ra trường dễ hay khó?

Tìm việc làm sau khi ra trường dễ hay khó?

Hiện, tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là với những lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Bởi thế, với nhiều sinh viên, “ra trường không lo tìm việc” thực sự là một mong ước cháy bỏng. Sinh viên Đại học FPT chính là kiểu không lo tìm việc làm sau khi ra trường như vậy.