Nghiên cứu khoa học

Sinh viên trường F tự tin, bản lĩnh, sáng tạo tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2019

Sinh viên trường F tự tin, bản lĩnh, sáng tạo tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2019

Vừa qua, 8 đề tài xuất sắc nhất đã tham gia tranh tài tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học (NCKH) trường Đại học FPT, với 3 đề tài của 3 nhóm sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế và 5 đề tài của 5 nhóm sinh viên đến từ khối ngành Kỹ thuật. Các bạn sinh viên thể hiện tự tin và sáng tạo khi trình bày các đề tài, chinh phục ban giám khảo.


4 nhà nghiên cứu của FPT Edu mang công trình khoa học đến Pacling 2019

4 nhà nghiên cứu của FPT Edu mang công trình khoa học đến Pacling 2019

Trong hơn 40 công trình nghiên cứu được giới thiệu tại Pacling 2019, FPT Edu có 4 báo cáo của các cán bộ, giảng viên. Điều đó cho thấy sự phát triển trong công tác nghiên cứu khoa học của nhà F.