Tin tức tuyển dụng

98% sinh viên Đại học FPT có việc làm sau khi tốt nghiệp

98% sinh viên Đại học FPT có việc làm sau khi tốt nghiệp

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Muli; font-size: 16px; line-height: 1.5; color: #212529; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><em style="box-sizing: border-box;">Theo số liệu thống kê của Bộ LĐTB&amp;XH, năm 2016, cả nước có 225.500 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp. Thế nhưng, tại ĐH FPT, 98% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm, mức lương trung bình khởi điểm 8,3 triệu đồng/tháng, 15% cựu sinh làm việc tại nước ngoài, 9,8% cựu sinh viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp.</em></strong></p> <br class="Apple-interchange-newline" /> <br />

Khẳng định vị thế FPT trong mắt đối tác toàn cầu

Vị trí tuyển dụng

Doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Phòng Công tác sinh viên 12/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Nhân sự 07/07/2019
Đại học FPT Cần Thơ Trưởng phòng PR – Truyền thông 30/11/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Công tác sinh viên - IC 12/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Trưởng nhóm Phát triển cá nhân 10/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Giám đốc Thương hiệu 21/12/2019

356đối tác tuyển dụng toàn cầu