Người FPT

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Công nghệ thông tin không bị tác động bởi Covid 19

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Công nghệ thông tin không bị tác động bởi Covid 19

Theo đánh giá của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và một số đơn vị tuyển dụng trực tuyến, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều ngành nghề bị tác động dẫn đến lao động bị cắt giảm nhưng một số ngành liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT) vẫn tăng nhu cầu tuyển dụng như thương mại điện tử, ngân hàng số, giáo dục trực tuyến, bảo hiểm….<br /> <br /> <br />

3 nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI của FPT được đăng trên tạp chí quốc tế

Vị trí tuyển dụng

Doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Đại học FPT Cần Thơ GV thỉnh giảng Truyền thông đa phương tiện 30/06/2020
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng CNTT 30/06/2020
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Phòng Công tác sinh viên 12/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Nhân sự 07/07/2019
Đại học FPT Cần Thơ Trưởng phòng PR – Truyền thông 30/11/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Công tác sinh viên - IC 12/12/2019

356đối tác tuyển dụng toàn cầu