Người FPT

Nhóm dự án FPT Telecom quyên 15 triệu tiền thưởng vào quỹ chống dịch

Nhóm dự án FPT Telecom quyên 15 triệu tiền thưởng vào quỹ chống dịch

<div class="short_intro" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; display: block; font: 700 16px / 23px arial; width: 619.938px; float: left; color: #333333; text-rendering: geometricprecision; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Hơn 50% tiền thưởng dành cho nhóm phát triển dự án FoxPro và Hợp đồng lao động điện tử của nhà 'Cáo' đã được quyên góp chung tay khu cách ly tập trung và bệnh viên tuyến đầu chống dịch.</div> <p class="relative_new" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 15px 10px; box-sizing: border-box; font: 400 12px / 23px arial; color: #999999; position: relative; overflow: hidden; width: 619.938px; float: left; text-rendering: geometricprecision; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br class="Apple-interchange-newline" /> <br /> </p>

FPT Telecom khen thưởng 7 tập thể làm nhiệm vụ ở khu cách ly

Vị trí tuyển dụng

Doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Phòng Công tác sinh viên 12/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Nhân sự 07/07/2019
Đại học FPT Cần Thơ Trưởng phòng PR – Truyền thông 30/11/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Công tác sinh viên - IC 12/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Trưởng nhóm Phát triển cá nhân 10/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Giám đốc Thương hiệu 21/12/2019

356đối tác tuyển dụng toàn cầu