Vị trí tuyển dụng

Doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng Ngôn ngữ Hàn 30/04/2021
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng Quản trị Dịch vụ Du lịch lữ hành 30/04/2021
Đại học FPT Cần Thơ GV thỉnh giảng Quản trị khách sạn 30/04/2021
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng các môn nhạc cụ dân tộc 31/01/2021
Đại học FPT Cần Thơ GV thỉnh giảng Truyền thông đa phương tiện 30/06/2020
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng CNTT 30/06/2020

356đối tác tuyển dụng toàn cầu