Vị trí tuyển dụng

Doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng các môn nhạc cụ dân tộc 31/01/2021
Đại học FPT Cần Thơ GV thỉnh giảng Truyền thông đa phương tiện 30/06/2020
Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên thỉnh giảng CNTT 30/06/2020
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Phòng Công tác sinh viên 12/12/2019
Đại học FPT Cần Thơ Cán bộ Nhân sự 07/07/2019
Đại học FPT Cần Thơ Trưởng phòng PR – Truyền thông 30/11/2019

356đối tác tuyển dụng toàn cầu