Đào tạo khác biệt


  • Sinh viên học tập với giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, bản quyền quốc tế, được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.

  • Sinh viên được đào tạo song song ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Hoa.

  • Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có thể có 1 học kỳ học tiếng Anh tại nước ngoài. 

  • Năm thứ 3, sinh viên được làm việc thực tế từ 4 – 8 tháng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong học kỳ Thực tập tại doanh nghiệp (On the Job Training).